CHINA EXPRESS | Sichuan | Hunan | Cantonese - ChineseMenu.com
857 JEFFERSON AVE, WASHINGTON, PA, 15301-3822 
724-222-8233
Sichuan,Hunan,Cantonese