Tai Shan Restaurant

202-639-0266

622 H ST NW, Washington, DC, 20001-3732

PDF: To-Go Menu

Tai Shan Restaurant×