Shanghai Restaurant

925-256-6869

1291 Parkside Drive, Walnut Creek, CA, 94596

PDF: To-Go Menu

Shanghai Restaurant×