New Luk Yuen Restaurant

510-429-7440

31802 Alvarado Blvd, Union City, CA, 94587-3913

PDF: To-Go Menu

New Luk Yuen Restaurant×