620 S Pine Ave, Ocala, FL, 34471-0998 
352-369-9937
Buffet
American-Chinese,Sichuan,Cantonese,Hong Kong dim sum,Asian fusion,Hunan