Kowloon Cafe

952-935-5005

3005 Utah Ave S, Minneapolis, MN, 55426-3616

PDF: To-Go Menu

Kowloon Cafe×