Shang Hai Restaurant

901-722-8692

1400 Poplar Ave, Memphis, TN, 38104-2903

PDF: To-Go Menu

Shang Hai Restaurant×