Bok-Ho Restaurant

586-296-6070

31320 Groesbeck Hwy, Fraser, MI, 48026-3904

PDF: To-Go Menu

Bok-Ho Restaurant×