Shogun Buffet Hibachi Grill & Sushi

828-665-8886

1000 Brevard Road,, ASHEVILLE, NC, 28806

Type:Takeout,Buffet

Cuisine:American-Chinese

Shogun Buffet Hibachi Grill & Sushi×